Ưu đãi khi mua hàng tại đại lý

Chương trình khuyến mãi
Ưu đãi khi mua hàng tại đại lý

Giảm ngay 10 % trên tổng hóa đơn nếu mua từ 25 sản phẩm trở lên

Giảm ngay 5 % trên tổng hóa đơn nếu mua từ 10 sản phẩm trở lên

Tổng sản phẩm từ 50 trở lên, giá cả thương lượng

Giao hàng tận nơi với tổng sản phẩm từ 50 trở lên